Over ons netwerk

Waar staan we voor?

Het netwerk Expertgroep Valpreventie wil het belang van valpreventie bij 65-plussers onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals en de senioren. Een valpartij voorkomen is beter dan na een valpartij herstellen. De fysiotherapiepraktijken die aangesloten zijn bij het netwerk, willen kwalitatief goede zorg leveren aan de (kwetsbare) senioren door onder andere het aanbieden van valpreventie. De valpreventieprogramma’s die aangeboden worden, zijn: Vallen Verleden Tijd, Otago en In Balans.  

De aangesloten praktijken werken allemaal met beweegprogramma’s waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het bewezen effectief is. 

Waar streven we naar?

We hebben als doel om de bekendheid van valpreventie te verhogen. We willen dat zorgprofessionals meer kennis krijgen van valpreventie en dat senioren makkelijker doorverwezen kunnen worden. Daarnaast hebben we als doel voor ogen om het aantal valpartijen bij 65-plussers af te laten nemen. Op deze manier wil Expertgroep Valpreventie de vitaliteit onder de senioren verhogen.  

Onze kernwaarden

Alle therapeuten van de expertgroep zijn betrouwbare partners en staan garant voor kwaliteit en deskundigheid door het uitwisselen van kennis met elkaar en door het actueel houden van de kennis over valpreventie. Door de samenwerking met andere professionals in de wijk, kunt u ervan op aan dat de behandeling door één van de aangesloten netwerkleden altijd gericht is op een vitaal en waardegericht leven. Daarbij staat het veilig omgaan met de veranderingen bij het ouder worden voorop in de behandeling.