Beweegprogramma: In Balans

Beweegprogramma: In Balans

Het beweegprogramma In Balans is geschikt voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is vooral bedoeld voor ouderen die enigszins kwetsbaar zijn. Onderzoek laat zien dat ouderen na het volgen van de cursus 61% minder kans hebben om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt!

Inhoud oefenprogramma

Inhoud oefenprogramma

In Balans bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma. Het is een groepstraining en duurt 14 weken. Het programma bestaat uit: 

  • Een informatiebijeenkomst (1,5 uur);
  • 3 cursusbijeenkomsten (1x per week, 2 uur per bijeenkomst);
  • 10 weken trainingsbijeenkomsten (2x per week een training van 1 uur);
  • 2x één uur functionele testjes na de training, 1x aan het begin en 1x aan het einde van het programma.

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige oefeningen, testen en informatie over bewegen, evenwicht en valrisico. De trainingsbijeenkomsten bestaan uit oefeningen op basis van tai chi en zijn gericht op het verbeteren van fitheid, evenwicht en spierkracht.  

Wilt u weten welke professionals in uw gemeente zijn opgeleid om In Balans te geven?

Vergoeding

Ouderen met een verhoogd valrisico zonder onderliggende problemen kunnen In Balans volgen onder begeleiding van een gecertificeerde aanbieder in het gemeentelijk domein. De vergoeding kan per gemeente verschillen.