Beweegprogramma: Otago

Beweegprogramma: Otago

Het Otago beweegprogramma is ontwikkeld voor de kwetsbare oudere met een sterk verhoogd valrisico. Na het volgen van het Otago programma is er een afname van 35% van valongevallen! Daarnaast verbetert kracht en evenwicht en neemt het vertrouwen om activiteiten uit te voeren toe. 

Inhoud oefenprogramma

Inhoud oefenprogramma

Het Otago beweegprogramma bestaat uit: een warming-up, beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen, een cooling-down en een wandelschema. Er is keuze uit een individueel- en een groepsprogramma. Het thuisprogramma duurt 12 maanden en bestaat uit:

  • 6 keer een huisbezoek van de fysiotherapeut;
  • 11 telefonische afspraken.

Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken en bestaat uit:

  • 2 keer per week 1 uur trainen.

Het Otago beweegprogramma wordt gegeven door een hierin specifiek opgeleide (fysio)therapeut. Het programma kan worden aangeboden in groepsverband of individueel (eventueel aan huis bezoeken).

Wilt u weten welke professionals in uw gemeente zijn opgeleid om het programma Otago te geven? 

Vergoeding

Vanaf 2024 is het vanuit de basisverzekering éénmalig mogelijk het programma Otago-aan huis te volgen. Dit geldt voor ouderen met een hoog valrisico én onderliggende of bijkomende problemen. Ook moet het programma individueel én aan huis worden gegeven.